Marussia Whately, Paula Freire Santoro, Bárbara Carvalho Gonçalves, Ana Maria Gonzatto (Org.)